Fogyjon az út társak siessünk,

Janus Pannonius: Búcsú Váradtól | Sutori
Még mély hó települ a téli földre, Erdőn, mely csak a zöld levélre büszke, Szürke súly a ködös fagy zúzmarája, S el kell hagyni a szép Körös vidékét És sietni Dunánk felé, urunkhoz. Hajrá, fogyjon az út, társak, siessünk. Nem tart vissza folyó, s az ingovány sem, Mert fagy fogja hideg vizét keményen.

Eszköztár: Janus Pannonius - Búcsú Váradtól A vers keletkezési idejéről eltérő az irodalomtörténet véleménye. Korábban a Ferrarából vakációra hazatérő költő ben született versének tartották. Az újabb kutatások szerint a vers —59 telén íródott, amikor Janusnak a király utasítására Váradról Budára kellett utaznia.

fogyjon az út társak siessünk

Az ihlető élmény minden esetre hitelesíthető. A kompozíció és a téma alapján a verset az első magyarországi humanista remekműnek tartják.

Leegyszerűsödött, könnyebbé, természetesebbé vált Janusstílusa az itáliai korszak verseihez képest. Költői képeit nem terhelik a reneszánsz műveltség sziporkázó mitológiai utalásai. Janus költeménye szerkezetileg hét elkülöníthető egységből áll.

fogyjon az út társak siessünk

A szakaszokat refrén zárja le. Az eltérő fordítások kapcsán eltérő értelmezések születtek a refrén rendeltetéséről és jelentéséről. A budai utazás újabb kihívás a költő számára, az előtte álló feladat lelkesíti, ugyanakkor az elhagyott táj, város értékei iránt érzett rokonszenv, a fogyjon az út társak siessünk érzelmi töltése összegzésre serkent.

fogyjon az út társak siessünk

Múlt és jelen találkozási pontja ez az utazás. Berczeli A. A statikus állóképek és a dinamikus refrén ellenpontozása teremti meg a személyes élmény érzelmi feszültségét. A vers szerkesztési elve az ellentétes építkezés.

fogyjon az út társak siessünk

A versszakok szimmetrikus egységét a búcsúzás egy-egy motívumhoz kötött eleme biztosítja. A reneszánsz-humanista eszmények értéksorrendje jól megfigyelhető Janus versében.

Janus Pannonius: Búcsú Váradtól (Abiens valere jubet sanctos reges, Waradini in Hungarian)

A táj, a tárgyi és szellemi értékek felsorolása tematikus egységet alkot a műben. Janus verse az első tájleíró költemény a magyar irodalomban.

  1. Irodalom - 9. osztály | Sulinet Tudásbázis
  2. Mi az a 8 órás diéta
  3. Fogyj 1

Az első strófa egyben az utazás indoklását is tartalmazza, ennek logikai következménye a refrén. A befagyott folyón gyorsabban lehet haladni, mintha hajón kellene megtenni az utat.

Az első három versszak tájrajza Várad környékét mutatja be. A következő három szakaszt a búcsúzás fogja egységbe.

Janus Pannonius: Búcsú Váradtól (elemzés)

A szembaj orvoslására szolgáló timsó tartalmú víz az egészség, a testi frissesség fontosságát hirdeti. A humanista műveltség értékorientációját jelzi ez a szakasz.

fogyjon az út társak siessünk

A múzsák szálláshelyéül szolgáló könyvtár a szellemi épség fontosságának bizonyítéka. Ezt jelzik a mitológiai utalások is.

További a témáról